اخبار مربوط به :     نیویورک


آمریکا با گرمای بی سابقه ای در تابستان امسال روبرو خواهد شد
کارشناسان هواشناسی پیش بینی کرده اند برخی نقاط ایالات متحده آمریکا، گرمترین تابستان را در سال جاری نسبت به سه دهه گذشته تجربه خواهند کرد. این گرمای شدید به دلیل تغییرات اقلیمی ناشی از عملکرد انسانی می باشد.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
دکتر کامران یدیدی
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

علمی و پزشکی

فرهنگی، هنری، ورزشی

رویدادها (ایونتس)

معرفی کتاب

برگی از کتاب و میز مطبوعات با بیژن خلیلی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021