اخبار مربوط به :     ایالت های آمریکا


طراحی پارچه هایی با مناظرو طرح های ایرانی در شرکت کریستین فیش باخر
کریستین فیش باخر ، یک شرکت خانوادگی است که بیش از 200 سال منسوجاتی از قبیل، پارچه، پرده، فرش و کاغذ دیواری تهیه و طراحی می کند. کامیلا دی. فیش باخر، مدیرخلاق شرکت کریستین فیش باخر، طراحی پارچه های تولید شده را با همکاری هادی تهرانی معمار و طراح این شرکت، توسعه داده است. این دو طراح متولد ایران بوده که به اروپا مهاجرت کردند و اکنون در آنجا زندگی می کنند.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
سیاسی و اجتماعی

اقتصادی و تجاری

فرهنگی و هنری

علمی و پزشکی

ورزشی

برگی از کتاب و میز مطبوعات

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021