اخبار مربوط به : آمریکا انتخاب کنید


اسکناس های جدید پوند با تصویر پادشاه انگلیس
اسکناس‌های جدید پوند با تصویر چارلز سوم، پادشاه انگلیس وارد چرخه پولی بریتانیا شد. این اسکناس‌ها به تدریج جایگزین اسکناس‌های آسیب‌دیده قدیمی‌تر می‌شوند یا با افزایش تقاضا بیشتر خواهند شد.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
HEIDARI SAMAN
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
پیام شاهزاده رضا پهلوی خطاب به ایرانیان مقیم اروپا: در انتخابات پارلمان اروپا به نامزدهای حامی مردم ایران رأی بدهید
شاهزاده رضا پهلوی در پستی در شبکه اکس با فراخواندن حضور پررنگ ایرانیان مقیم اروپا در انتخابات پارلمانی نوشت: "تمام ایرانیانی که می‌توانند در این انتخابات رای دهند، فرا می ‌خوانم رأی خود را به نفع نامزدهایی بدهند که سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی و حمایت حداکثری از مبارزه مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و حکومت قانون را در دستور کار خود قرار داده‌اند." ...


علمی و پزشکی

بزینسی، فرهنگی، هنری

نکته به نکته ( بیژن خلیلی)

برگی از کتاب و میز مطبوعات با بیژن خلیلی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright ©