ویژه نامه مهسا (ژینا) امینی

این ویژه نامه ایرانشهر پیشکش می شود به... پویندگان راه آزادی در ایران کسانی که در این راه به جاودانگی پیوستند حامیان ایرانی خارج از کشور همه پشتیبانان راستین غیر ایرانی زن-زندگی- آزادی مرد- میهن - آبادی
 
                   
                   
                   
                   
                   
تبلیغات
دکتر کامران یدیدی
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021