«کانون»، مرکز فرهنگی ایرانیان در آتلانتا
مرکز فرهنگی «کانون»، موسسه ترویج فرهنگ ایرانی به ایرانیان آمریکایی و فارسی زبانان غیرایرانی در آتلانتا می باشد
این مرکز، یک سازمان غیرانتفاعی فرهنگی-اجتماعی است که در سال 1989 در منطقه مترو آتلانتا تأسیس شد و به هیچ حزب سیاسی، گروه مذهبی و نژادی و یا تبلیغاتی وابسته نمی باشد.
 
 مرکز فرهنگی «کانون» به عنوان  یک نهاد دموکراتیک مدنی، آزادی بیان را برای همه شرکت‌کنندگان در برنامه‌ها و رویدادهای خود به رسمیت می‌شناسد و به تنوع نظرات همگی احترام می‌گذارد، مشروط بر اینکه آنها نیز به نظرات دیگران احترام بگذارند. 
 
مأموریت این مرکز فرهنگی، ارتقای همبستگی اجتماعی و ایجاد انسجام فرهنگی بین ایرانیان آمریکایی و دیگر فارسی زبانان غیرایرانی است. 
 
مرکز فرهنگی «کانون» از تمامی فارسی زبانان ایرانی و غیر ایرانی می خواهد با یاری رساندن و همکاری با این مرکز،  منابع بیشتری برای جامعه خود فراهم  کنند. زیرا هر فرد حتی به میزان ناچیزی، تغییرات بزرگی را ایجاد خواهد کرد. 
 
راههای ارتباطی با این مرکز فرهنگی بشرح ذیل می باشد:  
 
303-3030(404):Tel 
info@kanoon.info
 
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
دکتر کامران یدیدی
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright ©