محدودیت های بیشتر کالیفرنیا آغاز می شود
به روز شده در      پنجشنبه 29 آبان 1399     -   Thursday November 19 2020

گوین نیو سام فرماندار کالیفرنیا امروز با توجه به افزایش شمار مبتلایان از محدودیت های جدید در کالیفرنیا به ویژه در دوران روز شکرگزاری و پس از آن سخن گفت. اکنون 30 کانتی به عقب باز می‌گردند و 41 کانتی در رده نزدیک به بنفش هستند.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
MANSHOORY MIKE
گوین نیوسام اشاره کرد که برای پیشگیری 600 میلیون ماسک توزیع شده است و آزمایش کرونا روزانه به 164 هزار آزمایش رسیده است و تاکنون 21068894 آزمایش انجام شده و نتیجه آن در 24 تا 48 ساعت به دست آمده است. 
گوین نیوسام از برنامه ریزی برای ماه دسامبر برای دست یابی به واکسن سخن گفت و اشاره کرد که اداره‌های بهداشت عمومی کانتی‌های کالیفرنیا، به دقت روش تماس افراد مبتلا با دیگران را پیگیری می‌کنند تا بتوانند از گسترش بیماری پیشگیری نمایند. 
گوین نیوسام اشاره کرد در حالی که پرداخت حقوق دوره بیماری برای کرونا، اهمیت دارد، اگر کسی نشانه‌های بیماری را دارد، بهتر است در خانه بماند و دیگران را مبتلا نسازد.
گوین نیوسام از مسکن برای بی‌خانمان ها در راستای پیشگیری از گسترش بیماری سخن گفت. 
 
بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
MICHAEL M. PARTO
MANSHOORY MIKE
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021