مواد درسی نژادپرستانه در آموزش آنلاین
به روز شده در      جمعه 25 مهر 1399     -   Friday October 16 2020

شماری از دانش آموزان کالیفرنیا که از نژادها و تبارهای گوناگون هستند، با مشاهده شماری از مواد آموزشی بر روی کلاس‌های آنلاین که دارای محتوای، نژادپرستانه و جنسیتی است، کلاس‌ها را به اعتراض ترک کردند.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
Mike-Rahbarian

این مواد آموزشی را پدران و مادران به سبب در خانه بودن و نظارت بر آموزش دانش‌آموزان دریافته‌اند. گر چه بخشی از این مواد آموزشی همواره در کتاب‌ها و مواد آموزشی بوده و آموزگاران یا آن را حذف کرده‌اند و یا دانش آموزان به آن توجه نکرده بودند، اکنون آموزش آنلاین این فرصت را می‌دهد که خانواده‌ها بیشتر در روند آموزشی فرزندان مشارکت نمایند و به نظر می‌رسد که افرادی که آموزش آنلاین را مدیریت می‌کنند، بدون توجه و حساسیت به این موضوع‌ها که در ایالت‌های میسوری و کانزاس در مواد آموزشی از سال 2001 وجود داشته، آنها را در سامانه آموزشی کالیفرنیا نیز به آموزش گذاشته‌اند که بسیار نگران کننده است.

بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
Mike-Rahbarian
Shiraz
Ferdows
ketab gift
MICHAEL M. PARTO
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015