پلیس ترکیه از شماره سریال سینه ایمپلنت شده، هویت زن ایرانی که سر او‌بریده شده بود را کشف کرد.
به روز شده در      شنبه 19 تیر 1400     -   Saturday July 10 2021

خبرگزاری حریت ترکیه - ایرانشهر: بنا بر گزارش های اداره پلیس شهر کرکپینار در منطقه اسپانکای ترکیه ، ساکنان محل سگی را مشاهده کرده بودند که اجزای بدن یک انسان را به دهان گرفته و در داخل شهر می گردد. پلیس با ردیابی از روی خیابان‌هایی که سگ در آنها ترددکرده‌محل اجساد را که در ۱۳ کیسه زباله گذاشته شده بودند، کشف نمود.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
MICHAEL M. PARTO
 اجساد متعلق به یک زن‌ و مرد بودند که سر آنها بریده شده و سرها در کیسه های زباله نبودند.  با کالبدشکافی در پزشکی قانونی مشخص شد که پستانهای  زن قربانی مورد جراحی قرار گرفته و در آنها سیلیکان ایمپلنت شده و پلیس از روی شماره سریال سیلیکان به هویت زن قربانی و سپس به هویت مرد قربانی پی برد هر چند به خاطر ادامه تحقیقات از افشای نام آنها خودداری شده است.پلیس احتمال می دهد که این جنایت به خاطر نزاعی بوده که بر سر پول صورت گرفته باشد.     
 
بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
MICHAEL M. PARTO
MANSHOORY MIKE
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021